Storyn om Lösningar

Videon beskriver ett tankesätt som få ännu anammat, dock är det förr än senare som världen kommer på massiv skala ändra hur våra samhällen fungerar.

Det sätt som samhället fungerar på med lagar och förordningar, med regler och system som bestämmer hur vi ska leva håller på att ändras. Det finns massor av mindre exempel som fungerat bra som kommer bli storskaliga.

Vårt samhälle har som mål att konsumera, hela vår ekonomi bygger på det och våra företag fungerar så. Varje år måste ge mer vinst än tidigare år, det går inte att ha samma nivå utan det måste hela tiden bli mer. Det enda i naturen som liknar detta är cancer som bara växer och växer och dödar annat i dess väg.

Målet för våra samhällen kommer att ändras, vårt nya mål kan bli att ha det så bra som möjligt. Det är oerhört många i alla samhällets skikt som redan insett hur dåligt samhället fungerar jämfört med hur bra det kunde ha fungerat. Många arbetar med att förbättra och likt videon ovan visar så kommer förändringen genom alla projekt som startats.

Den största förändringen sker framförallt när det ekonomiska systemet ändras och går emot suveräna stater som finansierar sig själva istället för privata banker som skapar staternas pengar genom att skuldsätta. Det är en rejäl speländring till allas fördel (om man inte är ond och girig förstås)!

The Big Picture: How We Got Into This Mess, And How Get Out of It

The Big Picture: How We Got Into This Mess, And How Get Out of It I Robert Reich

Robert Reich visar hur vår värld utvecklats och hur ekonomin har påverkat våra liv under senaste århundradet, samt relationen mellan företag och våra politiker som representerar allmänheten. Vad kommer bli av framtiden? Vi bestämmer det! Se till så politikerna tar de viktiga besluten, t.ex. vem som ska skapa pengar och varför samt hur det ska investeras (alla pengar idag skapas genom att skuldsätta någon, vi kan faktiskt skapa pengar utan att skuldsätta och endast för att utföra arbete). T.ex. som Robert Reich visar i videon; investera pengar i hälsa, utbildning och all övrig infrastruktur. För att göra det behöver vi förstå att vi kan förbättra systemet vi lever inom, såsom hur pengar skapas.

Source: www.youtube.com/watch?v=gSlHVZpNxMM

Det har börjat avslöjas

Det finns inom det hemliga etablissemanget många hemliga projekt både inom Pentagon och försvarsindustrin (samt andra länders militärer och underrättelsetjänster) som utvecklat och övervakat så kallade UFOs.

Massmedierna runtom i världen har alla börjat rapportera om att det nu visats sig finnas just hemliga program som är intresserade utav UFO fenomenet.

Vetenskapen som berör sättet många oidentifierade skepp rört sig på har avslöjats utav insiders och visselblåsare. Många som idag jobbar med den vetenskapen inom diverse industrier (inom t.ex. militären och försvarsindustrin) vill prata om det men har tystnadsplikt på grund av sin anställning, och om de bryter den så hamnar dem i fängelse.

Mer klipp:

Det har redan avslöjats flera gånger att militären är intresserade utav UFO fenomenet, just nu är det dock sanktionerat på stor skala att sanningen ska fram, enligt insiders och visselblåsare. Det betyder att det finns en agenda att sprida mer och mer sanning om UFO-programmen och annat som dolts.

Här är en video som är 3 år gammal med en före detta försvarsminister som berättar vad han vet om utomjordingar och avancerad hemlighetsklassad teknologi:

 

Forbes chef för Asien valde att skriva ocensurerat

Former Mainstream Media Journalist Blows Whistle on 9/11 & Fukushima

Few have put their lives on the line as journalist Benjamin Fulford has done. Going from the peak of his journalistic career, a massive salary and access to almost any door he wanted open, the former Asia-Pacific Bureau Chief of Forbes Magazine stepped away in disagreement of massive censoring and has since started reporting on…

Source: themindunleashed.com/2017/07/former-mainstream-media-journalist-blows-whistle-911-fukushima.html

Benjamin Fulford som intervjuas i ovan artikel har ett nyhetsbrev på en blogg jag följt i närmare 10 år. Han är bosatt i Japan och pratar språket flytande men är ifrån Kanada. Han skrev för Forbes men valde att sluta för att han ville inte bli censurerad när han ville avslöja stora skandaler.

Han skriver ofta ut vad hans källor säger och jag tar alltid hans nyhetsbrev med en nypa salt. Dock så har han rätt emellanåt och han har ett intressant perspektiv på hur han vill se världen styrd. Han har genom Forbes haft alla dörrar öppna till bankvärlden, till politiker och premiärministrar o.s.v. och har fortfarande många kontakter bland inflytelserika människor. Han har bland annat kontakter inom ryska underrättelsetjänsten och amerikanska, både CIA och militären.

Han förespråkar en meritokrati där den som är bäst helt enkelt får positionen. Idag har vi inte riktigt ett sådant system då många får maktpositioner genom inflytande, lobbyism och pengar för marknadsföring – en slags svågerpolitik. Benjamin anser också att vi behöver ett transparent system och framförallt ett pengasystem som gynnar alla och att alla hemliga teknologier ska släppas omgående för att fixa alla världsproblem såsom föroreningar.

Något som hans artiklar och research har avslöjat är att det finns båda bra och dåliga människor i våra samhällens toppskikt inom regeringar, företag och organisationer. Fram tills nu har mestadels de mest giriga och onda människorna haft inflytande när stora beslut tas, samt att de vilselett genom lögner. Många har insett hur korrupt världen har blivit och att otroligt mycket information döljs för människor inom regeringar, företag, militären o.s.v. genom compartmentalization (uppdelning av information, en hiearki där de ovanför vet mest och ibland vet man inte ens om att det finns mer hemligheter och hemlighetsklassade program än vad man själv är involverad i). Det är väldigt svårt att få fram sanningen och en helheltsbild med andra ord. Dessutom måste de som är involverade ljuga om det, för de får enligt lag inte avslöja något. Så om t.ex. en general eller en president tillfrågas av någon, som inte har behörighet att veta, om det t.ex. finns ett hemligt rymdprogram. Då måste generalen eller presidenten ljuga, annars bryter det emot lagen.

Dock har Internet hjälpt människor inom alla delar av samhället från vanliga arbetare till musiker, politiker, artister, journalister o.s.v. att se saker ur ett större perspektiv. Källor som WikiLeaks och Edward Snowden har gett visselblåsare och insiders enormt mycket vind under sina segel då de med fakta visar att mycket stämmer som innan sågs som endast en konspirationsteori men som nu är konspirationsfakta.

Benjamin Fulford var till en början skeptisk till 9/11 då han inte trodde att det var någon konspiration. Efter att ha undersökt den officiella förklaringen och andra förklaringar så märkte han att media och politiker ljuger om hur de 3 byggnaderna föll. Han har fått bevis för att de giriga maktgalna människorna i toppskikten konspirerat för att utföra attacken och skylla det på terrorister för att rättfärdiga krig och diverse frihetskränkande lagar.

RELATERAT: En statsanställd forskare pratar ut om sin syn på 11:e september attacken

De som nu håller på att ta över makten ifrån de giriga och som håller på att skapa ett nytt alternativt världsekonomiskt system (via BRICS och bl.a. Asian Infrastructure Investment Bank) kommer se till så hemlig teknologi kommer fram så vi kan påbörja processen att återställa vår planets ekobalans. Dessutom kommer vi t.ex. kunna ersätta mycket inom läkemedelsindustrin så sjukdomar och åkommor blir nästintill historiskt. Även fattigdom kommer bli historiskt då det inte finns någon mening med fattiga människor i ett ordentligt meritokratiskt och givmilt samhälle.

Hur ett UFO ska fotograferas – Enligt USA:s Militär

How to Photograph UFOs According to the US Military

In a recently declassified Department of Defense document, the US military establishes protocols for its personnel on how to photograph an unidentified flying object.

The excitingly titled 2001 DoD manual, “DoD Instruction 5040.6, Life-Cycle Management of DoD Visual Information (VI)” contains twenty-seven pages of directives on how military personnel are to capture, contain and submit all visual records, such as photos and videos. While much of the document is basic standard operations procedure for the collection and storing of visual data, it does contain specific references to the documenting of UFOs.

Läs mer: www.theeventchronicle.com/metaphysics/galactic/photograph-ufos-according-us-military/

Ovan artikel är väldigt intressant med tanke på militärens officiella syn att de inte undersöker UFO:s, ändå visar det sig att dem är väldigt intresserade utav det. Fler och fler dokument kommer fram som pekar mot att det ligger någonting bakom UFO fenomenet, att det faktiskt finns teknologier som undanhålls eller inte erkänns existera.

Närmare 70-talet så sades militärens officiella undersökning kring UFO:s vara nedlagd och de arbetar inte med detta längre.

Dokument som har släppts senaste tiden visar dock något annat.

Whats particularly odd about that the table of what to photograph and what not to, is that it doesn’t vaguely say ‘UFOs…’ It lays out fully both ‘Unidentified Flying Objects’ with descriptors, and then ‘Aerial Phenomena…’ with descriptors. Furthermore, it is odd that military personnel are given instructions regarding UFO sightings, since the US military officially has no interest in the subject. When the United States Air Force scrapped their official UFO investigation, Project Blue Book, in 1969, it was accepted that no government agency was looking into the UFO subject. From the 1970’s onward, the military expressed that no one in the government was handling UFO sighting reports, pictures, videos, or anything. It was a non-issue fit only for lunatics.
www.theeventchronicle.com/metaphysics/galactic/photograph-ufos-according-us-military/

Om det nu bara är ”galna foliehattar” som undersöker UFO:s, varför gör då militären det? 😉

Insiders och visselblåsare säger att militären inte bara har fortsatt undersöka, utan faktiskt har utvecklat fantastisk teknologi och har fått kontakt med andra civilisationer. Detta är dock inom superhemliga så kallade Special Access Programs. Det innebär rent praktiskt att endast de med need-to-know får veta om att dessa program existerar.

Anti-gravitation och andra saker som inte erkänns existera utan som ses som fantasi och omöjligt är faktiskt inte fantasi och omöjligt. NASA agerar som en front, enligt insiders och visselblåsare, för att visa världen våra senaste framsteg. De flesta inom NASA vet inte att det existerar hemliga projekt inom NASA som har extremt avancerad teknologi. Det är inte bara militären i USA utan även i andra länder samt i privata sektorn som avancerad teknologi finns dolt.

Teknologin får endast användas utav de som militären och underrättelser tillåter. Detta då det är hemlighetsklassat under National Security. Alla världens länder är på något sätt involverade i de superhemliga rymdprogrammen enligt insiders och visselblåsare. Dock är det få som vet om det i topparna och det är superhemligt. De som avslöjar bryter emot lagen och hamnar i fängelse.

Dock har flera visselblåsare sanktionerats av bland annat US Navy för att avslöja vad som dolts för mänskligheten i över 50 år! William Tompkins är en av dessa och han har nyligen släppt boken Selected by Extraterrestrials – My life in the top secret world of ufos think tanks and nordic secretaries.

Boken är väldigt teknisk och har med flera dokument som är äkta genom de researchers som undersökt William Tompkins genom t.ex. FOIA (Freedom of Information Act) dokument. Detta styrker att William arbetat inom de försvarsutvecklings företag t.ex. Lockheed som han säger samt för Amerikanska militären framförallt US Navy. Han arbetade blanda att med att sammanställa och dela ut information till olika R&D avdelningar inom militären och privata företag där de utvecklade bland annat anti-gravitation.

Den vetenskap som används i den hemliga världen är något som sammanbinder allt smått med allt stort, och den är baserad mer på de teorier som finns kring ett Elektromagnetiskt Universum. De utgår också ifrån att allting är sammankopplat, d.v.s. livet är inte skapat ur materia som är separerde partiklar, utan det är skapat ur ett sammanflätet fält.

Det pågår just nu ett krig i den ”hemliga världen” enligt visselblåsare och insiders. Dels så är det väldigt uppdelat tack vare compartmentalization (uppdelning av information, vetande och kunskap) så många har börjat inse att dem inte alls är så informerade som dem trodde.

Kriget har gjort så massor av dokument har läckts genom blanda annat WikiLeaks som avslöjat massor av korruption. Det har läcks dokument som gör så många börjat undersöka mer och ifrågasätta mer. Detta är personer inom alla livets olika befattningar, från säljare till generaler.

Vad det krigas om är hur mycket och när information om hemlig teknologi ska erkännas. Just nu verkar alla parter vara överens om en process på närmare 100 år innan allting har avslöjats, och då vill dem ge mänskligheten väldigt avancerad teknolgi inom nått år. Men vänta med det allra mesta avancerade, såsom tidsresor(!).

Dock vill andra avslöja allt, och därmed har personer såsom William Tompkins sanktionerats utav höga befäl i US Navy att avslölja precis ALLT! För många inom denna ”hemliga världen” vill att deras utveckling ska ges till hela mänskligheten!

Det ska bli spännande och se om, var, när och hur vi får denna teknologin! 🙂

Intressanta massmediala nyheter

Researchers med insiderkontakter (hemliga militära program, underrätelse etc.) samt visselblåsare har avslöjat saker på Internet innan det blev fakta. Såsom att vi alla är övervakade genom t.ex. mobiler, tv-apparater o.s.v. som nu har visat sig vara sant genom WikiLeaks. Fram tills nyligen var det ”galna konspirationer”. Det får en att undra vilka mer konspirationer som snart kommer bli erkänd fakta?

Samma insiders och visselblåsare har ett bra tag berättat om hemliga teknologier, och en tidigare funnen avancerad högteknologisk civilisation i Antarktis. De har även berättat att detta inom en väldigt snar framtid ska avslöjas! Det vittnar bara ett axplock av artiklar som tillhör detta ämne ifrån senaste 2 veckorna:

Mysterious shapes and patterns discovered in Arctic and Antarctic sea floor

The marks were carved into the sea floor in the polar regions thousands of years ago.
http://www.ibtimes.co.uk/mysterious-shapes-patterns-discovered-arctic-antarctic-sea-floor-1618583

https://thenypost.files.wordpress.com/2017/04/170425-ancient-aliens-solar-system-feature.jpg?quality=90&strip=all&w=1286Aliens may have existed in our solar system long before us

The solar system that humanity calls home may have once been inhabited by an extinct species of spacefaring aliens, a top scientist has suggested.
http://nypost.com/2017/04/25/aliens-may-have-existed-in-our-solar-system-long-before-us/

http://cdn.inquisitr.com/wp-content/uploads/2016/06/ufo22.jpgCalifornians reported the most UFO sightings in recent years

“UFO Sightings Desk Reference,” a new book on reported UFO sightings, found that California had the most reports of visual encounters with unidentified objects in the United States.  http://www.cbsnews.com/news/californians-reported-the-most-ufo-sightings-since-2001/

https://img.purch.com/h/1400/aHR0cDovL3d3dy5zcGFjZS5jb20vaW1hZ2VzL2kvMDAwLzA2NS8xNTIvb3JpZ2luYWwvZXZlbmluZy1wcmltcm9zZS5qcGc=Lack of Oxygen Not a Showstopper For Life

The hot springs of Yellowstone National Park may be extreme environments, but they are host to a diversity of microbes that could shed light on the evolution of life on Earth and, perhaps, what lurks on distant planets.
http://www.space.com/36592-lack-of-oxygen-yellowstone-microbes-life.html

https://img.purch.com/h/1400/aHR0cDovL3d3dy5zcGFjZS5jb20vaW1hZ2VzL2kvMDAwLzA2NS8xODgvb3JpZ2luYWwvcGVzcXVldC1jYW1lcmEtaXNzLmpwZz8xNDkzMTU2MDIwLightning and ”Mystery Objects” Spotted by Space Station

A stunning time-lapse video of Earth captured from the International Space Station shows a lightning storm flashing over the U.S. and ”possible satellites” orbiting overhead.
http://www.space.com/36605-lightning-mystery-objects-video.html

’Super-Earth’ orbiting nearby star boosts search for extra-solar life

Astronomers on Wednesday announced the discovery of a ”super-Earth” orbiting a nearby star which may offer the most promising target yet in the search for life beyond the Solar System.
http://www.spacedaily.com/reports/Super-Earth_orbiting_nearby_star_boosts_search_for_extra-solar_life_999.html

Real Big Money: Revelations by an insider

I ovan intervju avslöjar Ronald Bernard som är före detta holländsk finansman den mörka sidan av finansvärlden och korruptionen som skapar hållhakar på makthavare.

Det finns en svensk artikelwww.newsvoice.se som handlar om ovan intervju.

Det framträder fler och fler vittnen och det släpps mer och mer dokument som avslöjar korruption i världen  – och detta är tecken på att korruptionen håller på att hejdas.

Tänk vilken värld vi kommer få – när pengar t.ex. kan skapas baserat på vad vi kan åstadkomma. Inte driva en korrupt finansvärld som mer eller mindre förslavar världen. Inga mer väntetider på sjukhus, ingen mer dyr mat, inga fattiga, och alla kan göra vad de vill så länge vi inte skadar naturen och varandra!

Allt som behövs är resurser och arbetskraft för att skapa saker och göra saker för varandra. Pengar behöver som det gör idag bara motivera och belöna arbete utan att vara otillräckligt. Pengar blir bara otillräckliga i nuvarande system då det är skapat så – det är något vi kan ändra på eftersom det inte är en äkta resurs såsom mineraler och människor.

Uppdatering 2017-07-25
Intervjun finns nu på YouTube och det finns en Del 2 (Del 1 & Del 2)
Del 1 på Vimeo.

Nu kommer ännu mer sanning fram!

FRC’s Lt. Col. Maginnis: There’s ’a Lot of Witchcraft’ in Washington, D.C.

During a recent interview on SkyWatch TV, host Derek Gilbert asked, “Revelations, going back decades, of pedophila by members of the government. Just over the weekend from England, there are accusations that former Prime Minister Edward Heath was a pedophile. From your perspective inside the beltway, in this allegedly Christian nation, how prevalent is this sort of decadent behavior?”

Maginnis said, “Well, I found some examples that I’ve seen first hand in Washington — evidence, the influence of occultism, certainly witchcraft, as I mentioned. Anytime you have people that are incredibly influential and have a lot of power, they’re going to attract those that have agendas that certainly are far from Christian.”

Source: www.cnsnews.com/blog/michael-w-chapman/lt-col-maginnis-theres-lot-witchcraft-washington-dc

 

Otroligt mycket information har läckts senaste månaderna som tyder på att många eliter, så mycket som 1/3 av västvärldens politiker, är inblandade på något sätt i människohandel och pedofili. Detta baserat på vittnesmål och läcka dokument ifrån WikiLeaks.

Till och med människor av prestige har avslöjats:

Sir Edward Heath WAS a paedophile, says police chief

More than 30 people have come forward with claims of sexual abuse by the former Conservative Prime Minister, according to well-placed sources, and Wiltshire’s Chief Constable is convinced they are true.

Source: www.dailymail.co.uk/news/article-4238188/Sir-Edward-Heath-paedophile-says-police-chief.html

 

Jimmy Savile som var en väldigt känd programledare för barnprogram visade sig vara pedofil. Han anklagades för det när han var levde men det ledde aldrig någonstans. Han var vän med andra människor bland eliterna, såsom premiärministrar. Här är en artikel om hur en journalist skäms att han inte listade ut detta för 15 år sedan när han gjorde en dokumentär om Jimmy Savile:

Louis Theroux says he’s ashamed he didn’t realise Jimmy Savile was a paedophile

Mandatory Credit: Photo by John Sherbourne/Daily Mail/REX/Shutterstock (879617a)
Disc Jockey Sir Jimmy Savile.

Theroux spent ten days with the late Savile for ‘When Louis Met Jimmy’.

But he failed to get to the truth despite questioning Savile about the paedophile rumours, which he denied.

‘I feel a bit ashamed now – knowing what we know. I knew he had a secret, I just didn’t know what it was,’ he said.

Source: metro.co.uk/2016/10/01/louis-theroux-says-hes-ashamed-he-didnt-figure-out-jimmy-savile-was-a-paedophile-6164137/

 

Många insiders och visselblåsare har länge pratat om att det finns enorm korruption bland eliter och att många varit eller är involverade med pedofili. Vittnen och visselblåsare har först nu senaste året börjat få gehör när wikileaks släpper bevis.

Trump har som första president gått ut hårt emot pedofiler och människohandel. Många massmedier har tystat ner pedofili som om det inte fanns, antagligen för att deras redaktör på något sätt är knuten till det. Artikel om Trump:

Unreported: 1,500 pedophile arrests made nationally since Trump took office

by WorldTribune Staff, February 26, 2017

President Donald Trump is making good on his pledge to use the “full force and weight” of the U.S. government to break up child sex trafficking rings and lock up sexual predators.

Since Trump was sworn in, authorities have arrested more than 1,500 pedophiles in the United States.

Source: www.worldtribune.com/unreported-1500-pedophile-arrests-have-been-made-nationally-since-trump-took-office/

 

Mer sanning kommer komma! Världen håller på att bli en bättre plats för oss alla om man ska tro de insiders och visselblåsare som var före massmedierna med att berätta om korruption hos eliter.