Mitt drömjobb

Att kunna hjälpa andra människor förstå de lösningar vi har på i stort sett alla samhällsproblem. Detta har jag lärt mig genom tusentals sidor i faktalitteratur i bokform och nätform.

Den kunskap som idag finns på Internet och den enorma information som går att få tag på gällande i princip vad som helst är inte jämförbar med tidigare historia.

Aldrig har så många haft tillgång till så mycket gammal och ny information baserat på andras erfarenheter och tankar.

Jag lärde mig förstå och se lösningar och nu vill jag lära andra. Vem kan anställa en sådan person?

pengar

I enkla drag så är den första lösningen ett pengasystem som bygger på resurser vi har och inte oändlig tillväxt. Steg ett skulle vara att skapa minst 50 % av alla pengar helt utan skuld för att se till så allt livsviktigt finns.

När pengar skapas idag om vi måste ha något livsviktigt i ett samhälle så gör vi såhär:

  1. Pengar finns inte så vi tar ett lån, och i detta skede så skapas pengarna först och sen lånas dem ut. Alternativt så kan skatter höjas eller tillgångar säljas.
  2. Vi betalar och får det livsviktiga gjort. (Förutom när nedskärningar finns för att första punkten inte tillåts att genomföras eftersom allt blir en börda i framtiden.)

Istället kunde vi gjort såhär:

  1. Pengar finns inte så dessa skapar vi själva (vi = regeringen = alla).
  2. Vi betalar och får det livsviktiga gjort. (Nedskärningar skulle bara behövas om reella tillgångar inte finns såsom råvaror/material och arbetskraft.)

Skillnaden på båda exemplen är att makten att skapa pengarna ligger hos olika parter, i dagens samhälle så är det i princip alltid privata banker som ger regeringar lån (och pengarna i lånet skapas genom att lånet skapas). Problemet är att vi har gjort detta i många år och skuldbördan växer när lån ska betalas tillbaka, plus att vi skapar inflation och hindrar livsviktiga saker! Samtidigt så är det ränta på lånet som gör så skulden är större än skapade pengar – eftersom räntepengarna aldrig skapas vid utlåning.

Alternativet är att den privata banken inte skapar lånet utan regeringen gör det själv med sin egna bank eller om det är kommunen eller riksdagen. Fast utan återbetalningsskyldighet och ränta, istället sker något livsviktigt i samhället och detta är mer värt än pengarna i sig självt. Pengarna kan cirkulera tillbaks till Regeringen via skatter och kan tas ur cirkulation om så behövs för att hindra inflation.

Systemet vi har idag är för den som vågar säga saker rätt ut helt otroligt korrumperat utav giriga egoistiska människor. Få förstår att privata företag har makten att skapa pengar medan regeringen saknar det. Alla fysiska sedlar och mynt skapas av riksdagen men köps endast av bankerna som förmedlar dessa till marknaden. Resterande pengar (ca 97 %) skapas i form av siffror i våra datorer när de privata bankerna ger ut lån.

Det är mycket mer rättvist om minst 50 % av alla pengar faktiskt skapades av alla via sin regering för att göra nytta i samhället, så borde det ju vara! Då hade vi inte ens behövt ha skatter! Skatter ska ju finansiera regeringen, men om en bank kan finansiera sig själv med lån som är pengar skapade av dem och låntagaren varför kan inte kommuner, riksdag eller regering göra det? Om dem missköter det kan vi alltid rösta bort dem! Vi kan inte rösta på bankerna!

Jag kan sätt min pension på att systemet kommer ändras, för det är för många som vet hur dåligt det är för att det ska få fortsätta. Människors liv står på spel för att vår fantasi (pengar) begränsar våra möjligheter för att privata vinstdrivande företag (som inte tar hand om folket som regeringen gör) inte går att rösta bort.

Utmaningen: Lär dig se hur ett perfekt samhälle fungerar och förstå att vi inte måste ha det systemet vi har idag!

Den oundvikliga förändringen – till det bättre!

Kraschen som vi står inför är i.

I skrivande stund så är följande fakta; alla problem vi hade inför 2008 års krasch som slutade med bankrutta banker och länder är tillbaks.. Värre än någonsin!

Det är inte många som vet om detta, ännu (som det brukar vara inför en krasch). Dock är den oundviklig och i samband med den måste vi ha en förändring utav hur vi lever så världen kan bli en bättre plats.

Hur då kan man fråga sig?

Det finns många bra uppfinningar och idéer som redan används för att förbättra världen som skulle kunna expanderas så att alla får det bättre. T.ex. så kan pengar skapas helt utan skuld och ränta för att åstadkomma förbättringar och fungerande livsviktiga saker. Vilket kan göra så t.ex. projekt som förbättrar livskvalitén kan utökas och nå fler människor.

Jag sätter min pension!

Det är vad jag lovar, innan jag behöver den så kommer världens system för hur vi förhåller oss till den ha förändrats. Det är redan enorma initiativ som startats och med tanke på att den kraschen vi nu står inför och är i med dagens banker samt länder och även andra företag så lär förändringen komma tidigare än senare.